• Yritys
  • Yritys
  • Yritys

Yritys

Vuonna 2004 perustettu LTQ-Partners Oy toteuttaa räätälöityjä siivous- ja työmaapalvelupaketteja yritysasiakkaille pääkaupunkiseudulla.
LTQ-Partners Oy valittiin Vuoden 2009 Puhtausalan Yritykseksi. Valintaan vaikuttivat asiakkaiden antamat palautteet siivousalalla menestyneelle ja toimintaansa mallikkaasti kehittäneelle yritykselle. Systemaattisen kehittämisen työn tulos näkyy päivittäin osaavassa palvelujen tuottamisessa.

Toukokuussa 2011 LTQ-Partners Oy sai Clean Card -sertifikaatin viidentenä yrityksenä Suomessa. Clean Card on puhtauspalvelujen laatua varmistava konsepti ja saatu sertifikaatti osoittaa, että puhtauspalveluorganisaatio pystyy vastaamaan niihin laatukriteereihin, jotka puhtauspalvelujen ostajat kokevat tärkeiksi. Sertifikaatti myönnetään Inspecta Sertifiointi Oy:n auditoinnin perusteella.
Clean Card -sertifikaatin myöntää Suomen Siivoustekninen Liitto ry.

Toukokuussa 2012 LTQ-Partners Oy sai Green Card –sertifikaatin osoituksena siitä, että yrityksen työmaapalvelut täyttää Teknologiateollisuuden tunnustamien Green Card –kriteereiden laaduntuottokyvyn rakennusalalle sovellettujen lisävaatimusten mukaisesti. Green Card –sertifikaatin myöntää Inspecta Sertifiointi Oy, joka myös auditoi toimintaamme säännöllisesti.

LTQ-Partners Oy

Henkilöstö n. 180 henkilöä
Liikevaihto 9,4 milj. €
Tuotteet: Sopimussiivous, Työmaapalvelut

Arvot:
Asiakkaan kunnioittaminen
Osaamisen kehittäminen
Ylivoimainen kumppanuus
Henkilöstön arvostaminen

Tapamme toimia

  • Olemme nopea ja joustava palveluntuottaja.
  • Tarjoamme laajaa ja monipuolista palvelua niin siivous- kuin työmaapalveluissa pääkaupunkiseudulla. Vahva laatuosaaminen ja hyvin toteutettu palvelutuotanto on etu asiakkaalle.
  • Käytössämme on toimiva verkkokumppaniverkosto, jonka kautta asiakas saa laajan osaamispohjan ja hyvät resurssit. Käytössämme on ison yrityksen toimintakapasiteetti.
  • Olemme erikoistuneet puhtauden ja pölynhallinnan ratkaisuihin, joka mahdollistaa ydintuotteen lisäksi lisäarvoja asiakaskohteisiimme.
  • Asiakas- ja työturvallisuus ovat palvelumme peruslähtökohtia. Panostamme henkilöstömme perehdyttämiseen ja koulutukseen sekä päivittäisjohtamiseen, jonka johdosta pysyvä, ammattitaitoinen henkilöstömme mahdollistaa hyvän asiakasturvallisuuden.
  • Olemme tuotteistaneet niin Green Office kuin Leed-rakentamisen edellyttämät ympäristönäkökulmat toimintaprosesseihimme.
  • Inspecta Oy auditoi palveluprosessimme säännöllisesti, joten laaduntuottokykymme pysyy kunnossa ja kehittyy edelleen.
  • Mittaamme asiakastyytyväisyyttä säännöllisesti ulkopuolisen asiantuntijayrityksen tekemänä.